girasoli su fondo geometrico - 90x100 cm

girasoli su fondo geometrico - 90x100 cm